Kryzys Duchowy, a Psychopatologia

W swoim przekazie Mary i Alan Earle określili, że czas w którym teraz żyjemy jest przejściowym czasem między Trzecim Wymiarem, a nowym, docelowym, który otacza nas już i nakłada się na dzień dzisiejszy. Nasze odczucia w związku z działaniem tego procesu stają się dla nas niezrozumiałe. Doświadczamy między innymi:
• poczucia zagubienia i rozmytej tożsamości
• utratę dotychczasowych przyjaźni, związków, dóbr materialnych
• apatię, brak zainteresowania dotychczasowymi zajęciami, pasjami
• zaburzenia snu lub niczym nieuzasadnione budzenie się między drugą a 4 godziną w nocy
• bycie zdezorientowanym i rozgorączkowanym w emocjach
• samobójcze myśli z powodu braku zrozumienia i wsparcia w tym co przechodzimy a bliscy uważają za objawy szaleństwa itp.

Stanisław i Krystyna Grof w swojej książce „Duchowe kryzysy” szeroko omawiają tego typu doświadczenia starając się rozgraniczyć stany patologiczne od kryzysów transpersonalnych(psychologia transpersonalna-nowa dyscyplina, która łączy naukę z tradycjami duchowymi). Tradycyjna psychologia i psychiatria nie robią między różnicy między stanami mistycznymi a chorobą psychiczną ignorując wszelkie praktyki w różnych tradycjach mistycznych. Według Grofów do czynników, które mogą uruchomić Kryzys Duchowy należą:

 • czynniki fizyczne (operacje, wytarte choroby)
 • ekstremalne wyczerpanie
 • deprywacja snu
 • moment zapłodnienia
 • poród (doświadczenie traum około porodowych może spowodować otwarcie duchowe połączenie z bóstwem, kolektywną nieświadomością lub silnym poczuciem odrzucenia)
 • poronienie
 • aborcja
 • wyjątkowe przeżycia seksualne
 • silne przeżycia emocjonalne (śmierć dziecka, rozwód, rozstanie)
 • utrata pracy, własności
 • użycie środków psychodelicznych
 • głębokie zaangażowanie w różne formy medytacji, joga, Sufi, modlitwy chrześcijańskie(mogą przywołać doświadczenia transpersonalne: spirytualne, mistyczne, religijne, magiczne, paranormalne)
 • doświadczenie związane z przeżyciami traum z dzieciństwa np: znęcanie fizyczne, seksualne wykorzystanie, utrata rodziców, spotkanie ze śmiertelną chorobą

Poniższa tabelka ujmuje symptomy Kryzysu Duchowego wyodrębnione przez Grofów i podobne kryteria zaburzeń umysłowych ujęte w diagnozie BSM IV

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *